Handreiking Treasury 2015

De Handreiking Treasury is opgesteld voor decentrale overheden, als hulpmiddel bij het (verder) verbeteren van treasuryfunctie. Deze Handreikingis geactualiseerd en uitgebreid ten opzichte van de vorige Handreiking Treasury, gepubliceerd in 2011.

Handreiking Treasury 2015 (PDF | 133 pagina's | 411 kB)