Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening

In het Energierapport zijn voor de periode tot 2050 de hoofdlijnen van het toekomstig energiebeleid geschetst.