Meerouderschap en meeroudergezag

Dit rapport omvat een verkennende rechtsvergelijkende studie naar meerouderschap en meeroudergezag, ten behoeve van de staatscommissie Herijking ouderschap.