Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 -2020

Met het manifest spreken de Rijksoverheid en andere bestuurders en medeoverheden af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.