Grondstoffenakkoord

Intentieovereenkomst om te komen tot transitieagenda's voor de Circulaire Economie. Het Grondstoffenakkoord bevat afspraken van de Rijksoverheid met andere partijen over maatregelen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen.

Grondstoffenakkoord (PDF | 5 pagina's | 202 kB)