Groenlichtmeting ILT

Per 1 januari 2012 zijn IVW en de VROM-Inspectie gefuseerd. Door deze fusie ontstond één nieuwe organisatie: de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT). Formeel betreft het hier de instelling van een nieuw agentschap, waardoor het instellingstraject voor nieuwe agentschappen doorlopen werd. Er is afgesproken te toetsen of de ILT voldoet aan de eisen die gelden voor een nieuw agentschap.

Groenlichtmeting ILT (PDF | 28 pagina's | 359 kB)