Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS)

Het eerste Uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de bestuurlijke intentieverklaring REOS van juni 2016.

Het eerste Uitvoeringsprogramma is de uitwerking van de bestuurlijke intentieverklaring REOS van juni 2016. In het Uitvoeringsprogramma onder leiding van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam zijn 6 acties benoemd voor 2018:

 1. Internationaal concurrerend portfolio van toplocaties;
 2. Versnelling ontwikkeling binnenstedelijke transformatiegebieden;
 3. Aantrekken van toptalent;
 4. Verduurzaming van productielandschappen;
 5. Versterken connectiviteit van toplocaties vanuit economisch perspectief;
 6. Ruim baan voor digitale infrastructuur.

Met elke actie gaat een bestuurlijk duo aan de slag.

 • Pim van den Berg (gedeputeerde van Utrecht) en Wilbert Seuren (wethouder in Eindhoven) gaan de toplocaties internationaal aanprijzen;
 • Paulus Jansen (wethouder in Utrecht) en Wilbert Seuren kijken naar het ontwikkelen en transformeren van voormalige haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden;
 • Jack van der Hoek (gedeputeerde van Noord-Holland) en Adri Bom Lemstra (gedeputeerde van Zuid-Holland) werken de plannen uit voor de ruimtelijke vertaling van de duurzaamheidsambities in het regeerakkoord;
 • Pex Langenberg (wethouder in Rotterdam) en Saskia Bruines (wethouder in Den Haag) komen met een top 5 van kansen en problemen op het gebied van bereikbaarheid binnen en tussen de genoemde regio‚Äôs die opgepakt moeten worden voor het versterken van het vestigingsklimaat;
 • Staf Depla (wethouder in Eindhoven) en Franc Weerwind (burgemeester van Almere) gaan zich als ambassadeurs inzetten voor een betere digitale verbinding.