Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid

Rapport, uitgevoerd door vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, van de beleidsdoorlichting 'Nationale Veiligheid; samenwerking met civiele partners' De beleidsdoorlichting geeft een oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het ter zake gevoerde beleid tot 1 januari 2016. Op basis van de feitelijke bevindingen wordt verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd aan de Tweede Kamer.

Beleidsdoorlichting Nationale Veiligheid (PDF | 78 pagina's | 7,6 MB)

Bijlage D bevat het rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over deelvraag 3, betreffende de Intensiviering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) en de Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK).