Onderzoeksrapport naar de sturing vanuit OCW richting Nuffic

In opdracht van de Directeur-Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie heeft de Auditdienst Rijk (ADR) een onderzoek uitgevoerd naar de sturing vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) richting Nuffic.

Onderzoeksrapport naar de sturing vanuit OCW richting Nuffic (PDF | 38 pagina's | 2,4 MB)

Aan de hand van interviews met alle betrokken dienstonderdelen van OCW heeft de ADR de belangrijkste aandachtspunten in beeld gebracht in de aansturing van het Nuffic vanuit OCW. De opdrachtgever heeft uitdrukkelijk de bedoeling gehad allereerst de beelden en wensen die leven in de eigen organisatie in kaart te brengen. Op basis van dit rapport is een departementaal projectteam opgezet. Dit projectteam heeft de opdracht gekregen in afstemming met Nuffic de sturingsrelatie tussen OCW en Nuffic opnieuw vorm te geven aan de hand van het door de ADR geschetste handelingsperspectief.