Actieagenda Beter Aanbesteden

De actieagenda bevat aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren.