Auditrapport 2017 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2017 van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De codering tussen haakjes geeft de plaats aan die deze onderdelen hebben op de Rijksbegroting.

Auditrapport 2017 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) (PDF | 21 pagina's | 500 MB)

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Het ADR-rapport heeft betrekking op de volgende organisaties:

  • Raad van State;
  • Algemene Rekenkamer;
  • Nationale Ombudsman;
  • Kanselarij der Nederlandse Orden;
  • Kabinet van de Gouverneur van Aruba;
  • Kabinet van de Gouverneur van Curaçao;
  • Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten;
  • Kiesraad.