Notitie Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) met bijlagen

De Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS) beschrijft de internationale aanpak voor de veiligheid van Nederlanders, Nederland en het Koninkrijk. De strategie richt zich op 3 pijlers: voorkomen, verdedigen en versterken.