Eindrapport Taskforce Gezond Eten met Ouderen

In opdracht van de ministeries van VWS en LNV is op 29 september 2017 de Taskforce Gezond Eten met Ouderen van start gegaan. Dit is het eindrapport van de Taskforce. Het bevat een actieplan en veel praktijkvoorbeelden op het gebied van gezonde en duurzame voeding voor ouderen.

Eindrapport Taskforce Gezond Eten met Ouderen (PDF | 129 pagina's |3,1 MB)

De opdracht van de Taskforce bestond uit 3 elementen:

  • bestaande kennis en ervaringen rond gezond en duurzaam eten bij ouderen beschikbaar maken voor alle relevante partijen;
  • in kaart brengen wat en hoe alle partijen in het veld nog meer kunnen bijdragen aan een gezonder en duurzaam voedingspatroon van ouderen;
  • streven naar verbinding van initiatieven en kennisontsluiting op een dusdanige manier dat die ingezet kan worden voor daadwerkelijke verbetering, verandering en uitbreiding van (goede) maaltijdzorg.