Ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022

Rapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met uitleg over de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg voor de jaren 2018-2022. Uitkomstgerichte zorg bieden betekent dat bij de keuze van een behandeling wordt gekeken naar wat het beste past bij de specifieke situatie van de patiënt.

Doelen van aanpak Uitkomstgerichte zorg 2018-2022

De ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:

  • verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt;
  • verhogen van werkplezier voor en leveren kwaliteit door zorgverlener.