Onderzoek naar de effectiviteit en programma-integriteit van ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’

‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee wordt een veilige en positieve gestructureerde vrijetijdsbesteding geboden en wordt de weg naar volwassenheid ondersteund. In maart 2019 is Alleen jij bepaalt erkend door het Nederlands Jeugd Instituut als effectieve justitiële interventie. Alleen jij bepaalt is in Nederland de enige effectieve preventieve gedragsinterventie die zich ten doel stelt om delinquent en/of overlastgevend gedrag te voorkomen.

Onderzoek naar de effectiviteit en programma-integriteit van ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ (PDF | 52 pagina's | 561 kB)