Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders

Het actieplan vervangt het 1e Actieplan verbetering verkeersveiligheid voor motorrijders uit 2010. Het bevat nieuwe maatregelen om de verkeersveiligheid van motorrijders (verder) te verbeteren.