Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen

Vanuit het methodologisch kader van de richtlijn Energieprestatie voor gebouwen (Energy Performance Buildings Directive (EPBD), 2010/31/EU) moet voor het definitief bepalen van de eisen voor energiezuinige nieuwbouw (BENG-eisen), een kostenoptimaliteitsonderzoek worden uitgevoerd op basis van de kostenoptimaliteit van het aandeel primair fossiel energiegebruik (BENG-2). Deze  stukken zijn het resultaat van dit onderzoek. Ook de leidraad om invulling te geven aan de mogelijke afwijking van de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwe woongebouwen vindt u hier.

Leidraad afwijking eis aandeel hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw) (7 juli 2020) (PDF | 24 pagina's | 865 kB)

Advies BENG eisen utiliteitsbouw (PDF | 41 pagina's | 1,3 MB)

Advies BENG woningbouw - aanvulling bijzondere woonfuncties (PDF | 15 pagina's | 501 kB)

Advies BENG eisen woningbouw (PDF | 29 pagina's | 899 kB)

Kostenoptimaliteitsstudie NTA 8800 Woningbouw en Utiliteitsbouw (PDF | 132 pagina's | 9,2 MB)

Kostenoptimaliteitsstudie BENG: Investeringskosten energiebesparende maatregelen utiliteitsbouw & woningbouw (PDF | 28 pagina's | 597 kB)

Investeringskosten BENG 2018 (deel 1) (PDF | 263 pagina's | 6,2 MB)

Investeringskosten BENG 2018 (deel 2) (PDF | 184 pagina's | 4,5 MB)

Bijlage (PDF | 21 pagina's | 378 kB)