Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen

Vanuit het methodologisch kader van de richtlijn Energieprestatie voor gebouwen (Energy Performance Buildings Directive (EPBD), 2010/31/EU) moet voor het definitief bepalen van de eisen voor energiezuinige nieuwbouw (BENG-eisen), een kostenoptimaliteitsonderzoek worden uitgevoerd op basis van de kostenoptimaliteit van het aandeel primair fossiel energiegebruik (BENG-2). DezeĀ  stukken zijn het resultaat van dit onderzoek. Ook de leidraad om invulling te geven aan de mogelijke afwijking van de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwe woongebouwen vindt u hier.