Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen

Vanuit het methodologisch kader van de richtlijn Energieprestatie voor gebouwen (Energy Performance Buildings Directive (EPBD), 2010/31/EU) moet voor het definitief bepalen van de eisen voor energiezuinige nieuwbouw (BENG-eisen), een kostenoptimaliteitsonderzoek worden uitgevoerd op basis van de kostenoptimaliteit van het aandeel primair fossiel energiegebruik (BENG-2). Deze  stukken zijn het resultaat van dit onderzoek. Ook de leidraad om invulling te geven aan de mogelijke afwijking van de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij nieuwe woongebouwen vindt u hier.

Leidraad afwijking eis aandeel hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw) (7 juli 2020) (PDF | 24 pagina's | 865 kB)

Advies BENG eisen utiliteitsbouw (PDF | 41 pagina's | 1,3 MB)

Advies BENG woningbouw - aanvulling bijzondere woonfuncties (PDF | 15 pagina's | 501 kB)

Advies BENG eisen woningbouw (PDF | 29 pagina's | 899 kB)

Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen 5/9 (PDF | 132 pagina's | 9,2 MB)

Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen 6/9 (PDF | 28 pagina's | 597 kB)

Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen 7/9 (PDF | 263 pagina's | 6,2 MB)

Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen 8/9 (PDF | 184 pagina's | 4,5 MB)

Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen 9/9 (PDF | 21 pagina's | 378 kB)