Kostenoptimaliteitsstudie BENG-eisen

Vanuit het methodologisch kader van de richtlijn Energieprestatie voor gebouwen (Energy Performance Buildings Directive (EPBD), 2010/31/EU) moet voor het definitief bepalen van de eisen voor energiezuinige nieuwbouw (BENG-eisen), een kostenoptimaliteitsonderzoek worden uitgevoerd op basis van de kostenoptimaliteit van het aandeel primair fossiel energiegebruik (BENG-2). DezeĀ  stukken zijn het resultaat van dit onderzoek.