Het Patiëntgeheim

Nu steeds meer gezondheidsgegevens, waaronder de traditioneel medische gegevens, door de patiënt zelf beheerd gaan worden, biedt het medisch beroepsgeheim onvoldoende bescherming.

Het Patiëntgeheim (PDF | 8 pagina's | 938 kB)