Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2018

De voortgangsrapportage beschrijft de gezamenlijke inspanningen in 2018 voor de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) door gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM), Belastingdienst/FIOD en Koninklijke Marechaussee.

Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2018 (PDF | 29 pagina's | 482 kB)