Goederenvervoeragenda

Met de Goederenvervoeragenda brengt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegelijkertijd een nieuwe samenhang in het goederenvervoerbeleid, waarbij het perspectief verschuift van modaliteitsgericht beleid naar integraal en multimodaal mobiliteitsgericht beleid.

Goederenvervoeragenda (PDF | 28 pagina's | 2,2 MB)