Rapportage mogelijke consequenties meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap voor fiscaliteit en toeslagen

Onderzoek naar de mogelijke gevolgen van meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap voor belastingen en toeslagen. De rapportage gaat ook in op de uitvoeringsaspecten.

Rapportage mogelijke consequenties meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap voor fiscaliteit en toeslagen (PDF | 27 pagina's | 164 kB)