Kwaliteitsagenda's 2019-2022 middelbaar beroepsonderwijs

Mbo-instellingen krijgen meer ruimte om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. De afspraken hierover worden vastgelegd in de kwaliteitsagenda's van de mbo-instellingen.

De plannen die nog ontbreken volgen zo spoedig mogelijk.