Onderzoek planbatenheffing

Rapportage waarin is uitgelegd wat planbaten zijn (definitie), mede in vergelijking met planschade. 

Onderzoek planbatenheffing (PDF | 41 pagina's | 1,1 MB)