Toekomst burgemeester

Advies opgesteld op verzoek van de afdeling Inrichting Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Toekomst burgemeester (PDF | 30 pagina's | 3,7 MB)