Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2018 - 1 mei 2019

De rapportage doet verslag van het toezicht op en de handhaving van de milieuaspecten en veiligheidsaspecten van het luchthavenluchtverkeer door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).