Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

In de Klimaatwet is vastgelegd dat er iedere 5 jaar een Klimaatplan wordt opgesteld. Dit Klimaatplan bevat de hoofdlijnen van het te voeren klimaatbeleid voor de aankomende 10 jaar.

Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (PDF | 172 pagina's | 5,4 MB)