Bijlage 4 - Elektrificatie-opties in de SDE++

Inventarisatie van elektrificatie-opties die mogelijk interessant zijn voor inpassing in de nieuwe stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). Bij elektrificatie zoals bedoeld in dit rapport worden industriële installaties die gebruik maken van gas, stoom of warmte vervangen door elektrisch aangedreven technologieën.

Bijlage 4 - Elektrificatie-opties in de SDE++ (PDF | 25 pagina's | 815 kB)