Voorstel voor het Klimaatplan

Dit plan is tot stand gekomen op grond van de Klimaatwet. De Klimaatwet legt de nationale klimaatdoelen voor 2030 en 2050 vast.

Op 1 april 2020 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat conform de Klimaatwet het definitieve Klimaatplan vastgesteld.

Voorstel voor het Klimaatplan (PDF | 62 pagina's | 834 kB)