Autisme en levensloop-begeleiding

Dit rapport brengt in kaart wat globaal bekend is over autisme, de uitdagingen waar mensen met autisme mee te maken hebben en relevante punten in de huidige ondersteuning en begeleiding. Het rapport gaat ook in op het fenomeen levensloopbegeleiding en licht toe wat de uitgangspunten zijn bij de grote pilot Levensloopbegeleiding.

Autisme en levensloop-begeleiding (PDF | 20 pagina's | 756 kB)