Bijlage 2 - Circulaire en biobased opties in de SDE++

Doel van dit onderzoek is om voor een aantal biobased en circulaire technologieën te verkennen of de onrendabele top en CO2-reductie vastgesteld kunnen worden conform de SDE++-methodiek en welke aandachtspunten en discussies hierbij spelen.

Bijlage 2 - Circulaire en biobased opties in de SDE++ (PDF | 79 pagina's | 1,6 MB)