„Je wilt de RI&E levend houden”

Dit rapport gaat over knelpunten bij de totstandkoming van Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E's) en oplossingsrichtingen voor betere kwalitatieve naleving.