Nader onderzoek naar regeldrukeffecten installatiebedrijven

Sira Consulting heeft  aanvullend op het rapport 'Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallaties' van december 2017 de regeldrukeffecten van het wettelijk stelsel voor installatiebedrijven nader gespecificeerd naar type/grootte bedrijf. Daarnaast heeft Sira Consulting op basis van een aantal in afstemming met de sector aangepaste aannames en uitgangspunten de regeldrukeffecten voor installatiebedrijven geactualiseerd naar de situatie anno 2019.