Geluidhinder rond Nederlandse luchthavens

Dit onderzoeksrapport biedt inzicht in verschillen tussen gemeten en berekende geluidhinder door vliegverkeer, trends in gemeten hinder per luchthaven en verschillen tussen luchthavens.