Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven

Dit rapport doet aanbevelingen voor het verbeteren van zowel berekeningen als metingen van vliegtuiggeluid. Ook worden aanbevelingen gedaan om in beleid beter aan te sluiten bij door omwonenden van luchthavens ervaren hinder.

Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven (PDF | 168 pagina's | 9,7 MB)