Geleerde lessen bij de aanpak van eenzaamheid: Opbrengsten van de decentralisatie-uitkering

16 gemeenten hebben eind 2018 geld gekregen voor ondersteuning van de lokale aanpak van eenzaamheid. Dit onderzoek kijkt welk effect deze bijdrage heeft gehad.

Geleerde lessen bij de aanpak van eenzaamheid: Opbrengsten van de decentralisatie-uitkering (PDF | 25 pagina's | 618 kB)