Geleerde lessen bij de aanpak van eenzaamheid: Opbrengsten van de decentralisatie-uitkering

16 gemeenten hebben eind 2018 geld gekregen voor ondersteuning van de lokale aanpak van eenzaamheid. Dit onderzoek kijkt welk effect deze bijdrage heeft gehad.