Rapporten met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvangorganisaties en buitenschoolse en gastouderopvang per 1 januari 2024

Op deze pagina vindt u de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang in 2024. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst.

Gestructureerde informatie over kwaliteit opvang

De modelformulieren dienen om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. En om de bevindingen bij de inspecties ondeling te kunnen vergelijken.

Oudere versies modelrapporten

Zoekt u oudere versies (vanaf 2015) van de modelrapporten? Deze zijn te vinden op de website van GGD/GHOR.