Rapporten met modelformulieren voor beoordeling kwaliteit kinderopvangorganisaties en buitenschoolse en gastouderopvang 2021

Op deze pagina vindt u de rapporten met modelformulieren voor de beoordeling van de kwaliteit van kinderopvangorganisaties, kinderdagverblijven en voorzieningen voor gastouderopvang in 2021. De modelformulieren geven een overzicht van de eisen aan de hand waarvan wordt getoetst. 

Gestructureerde informatie over kwaliteit opvang

De modelformulieren dienen om op een gestructureerde manier informatie te verzamelen tijdens een inspectiebezoek. En om de bevindingen bij de inspecties ondeling te kunnen vergelijken.

Oudere versies modelrapporten

Zoekt u oudere versies (vanaf 2015) van de modelrapporten? Deze zijn te vinden op de website van GGD/GHOR.