Notitie effectraming Schone Lucht Akkoord

De notitie bevat een doorberekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van het effect van de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord op de gezondheid.

Notitie effectraming Schone Lucht Akkoord (PDF | 3 pagina's | 421 kB)