Regionale visie met betrekking tot Eindnotitie oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland

Afschrift van de brief van de Provincie Fryslân aan minister Van Nieuwenhuizen. De brief bevat de reactie van de provincie  en andere regionale partners op de langetermijnoplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van Ameland voor de periode na 2029.