Kamerbrief over lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de uitkomsten van het onderzoek 'Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 (LTOA)' naar de Tweede Kamer. Zij gaat uitgebreid in op de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast stuurt zij het bijbehorende achtergronddocument 'Morfologische uitgangspunten Vaarweg Ameland' en het regionaal standpunt over de uitkomsten naar de Kamer. Tot slot stuurt zij het rapport mee van het onderzoek naar de oorzaken van de vertragingen van de veerverbinding Holwerd-Ameland in 2018.

Kamerbrief over lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 (PDF | 4 pagina's | 358 kB)