Vervolgonderzoek - Ontwikkeling (niet-)gecontracteerde wijkverpleging 2016-2019

Vektis voert in opdracht van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging onderzoek uit naar de ontwikkeling van de niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging. Vektis heeft in september 2019 gerapporteerd over de jaren 2016-2018. In voorliggende rapportage is het onderzoek geactualiseerd.