Tweede advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek 15 januari 2020

Rapport over een structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

Tweede advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek 15 januari 2020 (PDF | 32 pagina's | 1,4 MB)

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Na het uitbrengen van het eerste advies ‘Niet alles kan’ op 25 september 2019, is het Adviescollege van start gegaan met de tweede fase van de opdracht. Opdracht voor deze tweede fase betreft het adviseren