Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.

Op basis van de reacties op dit eerste advies heeft de commissie op 30 juni 2020 de definitieve versie van haar advies gepubliceerd.

Advies 'Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies' (PDF | 62 pagina's | 1,4 MB)

Samenvatting van het advies (PDF | 3 pagina's | 357 kB)

Infographic over het advies (PDF | 1 pagina | 123 kB)