Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019 Motivaction

Om inzicht te krijgen in burgerperspectieven rond de thema’s energie en klimaat laat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat periodiek publieksonderzoek uitvoeren. De Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction en richt zich op kennis, houding en gedrag van burgers op het gebied van de klimaat- en energietransitie. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor communicatie en beleid vanuit de overheid.

Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019 Motivaction (PDF | 143 pagina's | 11,6 MB)