Analyse naar (niet-)gecontracteerde aanbieders in de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg met hoge winsten van FTM/Pointer-lijst 2017-2018

In 2019 is een lijst gepubliceerd door Follow The Money (FTM), Pointer en Reporter Radio. De lijst bevat 85 zorgaanbieders uit de thuiszorg  (wijkverpleging), ggz en gehandicaptenzorg die zowel in 2017 als 2018 meer dan 10 procent winst maken, terwijl is de betreffende sectoren normaal gesproken 3 procent winst wordt gemaakt. In deze analyse kijkt Vektis naar de zorgaanbieders in de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) op deze lijst en kijkt of deze aanbieders gecontracteerd zijn door zorgverzekeraars, of niet.

Analyse naar (niet-)gecontracteerde aanbieders in de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg met hoge winsten van FTM/Pointer-lijst 2017-2018 (PDF | 8 pagina's | 491 kB)