Bijlage 3 - Effect extra CO2 inkoop op emissie van de glastuinbouw in 2030

Onderzoek naar hoeveel CO2 de glastuinbouw minder uitstoot wanneer er extra CO2 van elders wordt ingebracht om de gewassen te bemesten.

Bijlage 3 - Effect extra CO2 inkoop op emissie van de glastuinbouw in 2030 (PDF | 20 pagina's | 493 kB)