Staat van de corporatiesector

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) start dit jaar met de Staat van de Corporatiesector. Dat past bij de onafhankelijke positie die de Aw inneemt en
geeft invulling aan het reflectief toezicht vanuit het volkshuisvestelijk belang. Naast de Staat is er de bijlage 'Onderzoeksrapport' met meer informatie over analyses en achtergronden.

Staat van de corporatiesector (PDF | 41 pagina's | 3,9 MB)