Begeleiding startende leraren 2014-2019

Rapport over de beleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs.

Begeleiding startende leraren 2014-2019 (PDF | 100 pagina's | 5,3 MB)

Verschillen in begeleidingsaanbod

Iedere starter zou op een goed begeleidingsaanbod moeten kunnen rekenen. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar de begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs.

Uit de eindrapportage door Michelle Helms-Lorenz, Marieke van der Pers, Peter Moorer, Els Lugthart, Rikkert van der Lans & Ridwan Maulana blijkt dat er verschillen zijn wat betreft het begeleidingsaanbod van startende leraren. En dat deze verschillen samenhangen met persoonlijke- en contextuele factoren. Voor de verbetering van inductiemaatregelen wordt onder andere aanbevolen meer rekening te houden met persoonlijke verschillen van de beginnende docent en met de leerlingpopulatie.

De inspanningen zouden er ook op gericht moeten zijn het bestaande begeleidingsaanbod kritisch onder de loep te nemen. Bereikt informatie over inductieactiviteiten alle betrokkenen? Is het aanbod afgestemd op het rooster van alle betrokkenen, inclusief de begeleiders? Zijn er voor bepaalde groepen meer activiteiten dan voor andere, en waarom is dat zo?