Invest in Holland Strategie

Dit document vormt de basis voor de verdere samenwerking in de acquisitie van buitenlandse investeringen door het Invest in Holland netwerk. Deze strategie is in de periode januari tot december 2019 ontwikkeld in nauwe samenspraak met de 14 organisaties die samen Invest in Holland vormen. Bij de totstandkoming van de strategie is gebruik gemaakt van diverse interne en externe analyses, consultatierondes, studies en evaluaties.

Invest in Holland Strategie (PDF | 30 pagina's | 495 kB)