Stimuleren van (h)erkening van sociale ondernemingen

DitĀ rapport doet verslag van een onderzoek naar de behoefte aan en draagvlak voor invoering van een aantal juridische vormen die de (h)erkenning van sociale ondernemingen kunnen bevorderen.