European Plastics Pact (in het Engels)

Het Europese Plastic Pact heeft als doel nationale pacten uit te breiden met grensoverschrijdende samenwerking. Daarbij gaat het onder meer om het
opzetten van gezamenlijke ketenprojecten door marktpartijen, harmonisatie van nationale regels en standaarden, en kennisuitwisseling gericht op opschaling van circulaire innovaties.

European Plastics Pact (in het Engels) (PDF | 13 pagina's | 417 kB)